Carrer Ramon i Cajal, 4
tel. 648 95 97 90 // 677 57 28 14
L'ARBRE - ESPAI PER A LA SALUT, EL MOVIMENT I L'ÀNIMA
Carrer Ramon i Cajal, 4
                    FINS AL 16 DE SETEMBRE MATRÍCULA GRATUÏTA!!!!!!!
 
 
Activitats:

   Inicio      Links

Links

·                                                         

· 

+ Asociación Internacional de Profesores de Yoga   http://www.iyta-es.org/  
+ Pierre Losa - Yoga de la Energía    whttp://www.ecoledeyoga.be
+ Gabriella Cella - Yoga Ratna   http://www.yogaratna.it/    
+ Yogaes   http://www.yogaes.com/  
+ Institut Gestalt  http://www.institutgestalt.com       
+ Satyarthi       http://www.satyarthi-wuwei.com/
 + Bert Hellinger  http://www.hellinger.com/